x
Greenway Country > GreenWay Polska > Blog section > Polecamy > Jak wykorzystać moc słońca w stylu GreenWay?

 

Energię słoneczną można z powodzeniem wykorzystywać do ładowania pojazdów elektrycznych nawet na stacjach dużej mocy. Wystarczy panel słoneczny na dachu oraz magazyn energii, który ją zgromadzi i pozwoli wykorzystać do ładowania w dowolnym czasie. Takie rozwiązanie istnieje na jednej z naszych stacji ładowania: Dalitrans niedaleko Trenczyna w Słowacji. Tak więc wszyscy użytkownicy sieci GreenWay obecnie ładujący swego elektryka na stacji w Trenczynie przynajmniej częściowo będą korzystali z energii słonecznej.

energia odnawialna zasila ładowarki GreenWay

Na stacji znajdują się 2 szybkie ładowarki o mocy 50 kW oraz magazyn energii o pojemności x kWh. Panel słoneczny składa się z 14 paneli o powierzchni 22,8 m2. Maksymalna moc każdego z nich to 280 Wp, co daje około 2907 kWh rocznie energii dla warunków geograficznych panujących w tym regionie Europy.

Ładowarki są połączone z trzema źródłami energii: sieć energetyczna, panel słoneczny oraz magazyn energii. Po podłączeniu pojazdu będzie on w pierwszej kolejności pobierał energię z systemu fotowoltaicznego. Jednakże panele nie są w stanie zapewnić pojazdowi wystarczającej mocy z uwagi na fakt, że energia przechodzi przez szybkie ładowarki. Dodatkowa energia będzie pochodzić z sieci elektrycznej lub z magazynu energii.

Po zakończeniu ładowania baterie Gridboostera powoli ładują się z układu słonecznego oraz (jeśli panele nie zapewniają wystarczającej energii) z sieci energetycznej. Wolne ładowanie baterii magazynu z sieci jest najbardziej ekonomiczne, kiedy odbywa się w dolinie nocnej, kiedy energia jest tańsza.

Sercem całego układu jest system zarządzania energią znajdujący się w GridBoosterze, ponieważ to on reguluje pobór i moc energii. Odpowiadający za to algorytm, jest wciąż w fazie rozwoju, a infrastruktura powstała na stacji Dilitrans w Słowacji jest na razie jedynie pilotażowa. Niestety, obecnie nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla szerszego stosowania tego projektu. Inwestycja jest spora, zarówno panele, jak i magazyn energii są kosztowne, a obecne wykorzystanie naszych stacji jest – z powodu nierozwiniętego rynku i niewielkiej liczby pojazdów elektrycznych – zbyt niskie, by uzasadnić powszechne zastosowanie tego rozwiązania. Do tego, zgodnie z obowiązującym w Słowacji prawem, nie ma możliwości odsprzedawania przez prosumentów wytworzonej ze źródeł odnawialnych energii do sieci energetycznej. Jednak, dzięki projektowi GreenWay zdobywa nowe doświadczenia i buduje nowe swoje kompetencje na rozwijającym się rynku elektromobilności. Jedną z największych zalet elektromobilności jest fakt, że pojazdy można zasilać energią pochodzącą z lokalnie wytwarzanej energii ze słońca czy wiatru lub wody. To sprawia, że elektryki mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Projekt GreenWay w Słowacji pokazuje, jak to osiągać.

Wierzymy, że zbudowane tam kompetencje w przyszłości staną się dla nas bardzo przydatne, a rozwój elektromobilności umożliwi udoskonalenie i komercyjne wykorzystanie testowanego modelu.

ładowarki zasilane energią słoneczną na stacji GreenWay