GreenWay Polska Sp. z o.o., Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451
Wsparcie techniczne: +48 58 325 10 77 [email protected]
x

Tak. Faktura jest wystawiana w formie elektronicznej i wysyłana na adres mailowy raz w miesiącu. Faktura uwzględnia rozliczenie wszystkich sesji ładowania za dany miesiąc. W przyszłości faktura będzie wystawiana po każdej sesji ładowania. Zarejestrowani klienci mają dostęp do Portalu Klienta, gdzie znajdują się wszystkie faktury oraz szczegóły poszczególnych sesji ładowania.

Następne pytanie w tej sekcji

Jak zmienić plan cenowy?

Możesz zrobić to w Portalu Klienta. Zobacz, jakie to proste.

Czy mogę przechodzić między poszczególnymi planami, jeśli np. planuję dłuższą podróż? Kiedy mogę zmienić plan? Jakie będą konsekwencje?

Zmiana z planu abonamentowego Energia Standard na Energia Plus lub Energia Max jest możliwa w każdej chwili. Nowy plan obowiązuje od następnego dnia. Warunkiem zmiany planu jest dokonanie z góry opłaty abonamentowej za okres od następnego dnia w danym miesiącu do końca danego miesiąca. Opłata jest naliczana proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania planu abonamentowego w danym miesiącu. W przypadku korzystania z planu Energia Plus lub Energia Max zmiana abonamentu jest możliwa od pierwszego dnia następnego miesiąca, przy czym warunkiem jest korzystanie z planu Energia Plus lub Energia Max przynajmniej jeden pełny miesiąc. Takie rozwiązanie jest więc bardzo korzystne np. w okresie wakacyjnym, kiedy częściej podróżujemy. Kiedy korzystamy z planu Energia Standard, możemy zmienić plan na Energia Plus lub Energia Max na dzień przed planowanym wyjazdem i cieszyć się obniżonymi opłatami za 1 kWh do końca kolejnego miesiąca.

Czy dane mojej karty płatniczej są bezpieczne?

Dane są przechowywane przez naszego partnera rozliczeniowego, firmę tPay, która stosuje najwyższej klasy zabezpieczenia ograniczające jakiekolwiek ryzyko związane z użyciem danych karty. GreenWay nie ma dostępu do danych karty.

Czy będzie mi się opłacać przejść na plan abonamentowy?

Jest to uzależnione od ilości energii pobieranej miesięcznie. Dla tych, którzy korzystają z naszej sieci sporadycznie optymalnym rozwiązaniem jest plan Energia Standard. Dla klientów ładujących od 50 do 200 kWh miesięcznie optymalnym planem jest Energia Plus – w tym planie średnia cena może spaść do 1,79 zł/kWh. Ci, którzy korzystają częściej powinni przejść na plan Energia Max, który zapewnia najniższe opłaty przy dużej ilości pobieranej energii miesięcznie – przy 400 kWh pobieranej energii miesięcznie średnia opłata to tylko 1,54 zł/kWh. Dodatkową korzyścią jest dłuższy czas bezpłatnego postoju przy ładowarce oraz niższe lub brak opłat za usługo dodatkowe (np. za uruchomienie sesji ładowania zdalnie przez operatora).

Co zyskuję, jeżeli zmienię plan na abonamentowy?

Zmiana planu oznaczać może obniżenie opłat za usługi. Wszystko zależy jednak od ilości energii pobieranej miesięcznie. Dla tych, którzy korzystają z naszej sieci sporadycznie optymalnym rozwiązaniem jest plan Energia Standard. Dla klientów ładujących od 50 do 200 kWh miesięcznie optymalnym planem jest Energia Plus – w tym planie średnia cena może spaść do 1,79 zł/kWh. Ci, którzy korzystają częściej powinni przejść na plan Energia Max, który zapewnia najniższe opłaty przy dużej ilości pobieranej energii miesięcznie – przy 400 kWh pobieranej energii miesięcznie średnia opłata to tylko 1,54 zł/kWh. Dodatkową korzyścią jest dłuższy czas bezpłatnego postoju przy ładowarce oraz niższe lub brak opłat za usługo dodatkowe (np. za uruchomienie sesji ładowania zdalnie przez operatora).

Od kiedy będzie obowiązywał nowy plan abonamentowy, kiedy zdecyduję się na jego zmianę?

W przypadku korzystania z planu Energia Standard zmiana abonamentu na Energia Plus lub Energia Max będzie obowiązywała od następnego dnia. W przypadku przejścia z planu Energia Plus lub Energia Max na inny plan, będzie on obowiązywał od pierwszego dnia miesiąca. Warunkiem jest jednak korzystanie z planu abonamentowego Energia Plus lub Energia Max przynajmniej jeden pełny miesiąc. Oznacza to, że jeżeli zmienimy plan abonamentowy na Energia Plus lub Energia Max w trakcie bieżącego miesiąca, to kolejna zmiana będzie obowiązywała od 1 dnia kolejnego miesiąca następującego po bieżącym. Przykład: 2 stycznia zmieniamy plan na Energia Max. Plan Energia Max zaczyna obowiązywać od 3 stycznia. 30 stycznia zlecamy zmianę planu na Energia Plus. Plan Energia Plus zaczyna obowiązywać od 1 marca.

Jakie opłaty będą się wiązały ze zmianą planu abonamentowego?

Za zmianą planu abonamentowego nie jest pobierana żadna opłata. Należy jednak pamiętać, że opłaty abonamentowe w planach Energia Plus i Energia Max naliczane są z góry. Tak więc warunkiem zmiany planu z Energia Standard na Energia Plus lub Energia Max jest uregulowanie opłaty abonamentowej za bieżący miesiąc. Opłata będzie naliczona proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu, w którym będzie obowiązywał abonament. Opłata będzie pobrana z karty płatniczej zarejestrowanej na koncie Klienta.

W jaki sposób następuje wyliczenie wartości usługi?

Ostateczna cena usługi ładowania jest sumą opłaty za energię wykorzystaną podczas ładowania oraz ewentualną opłatą za czas ładowania po przekroczeniu określonego limitu czasowego. W przypadku ładowania prądem stałym (DC) limit ten wynosi 45 minut, a przy ładowaniu prądem zmiennym (AC) – 180 minut.

W jaki sposób płaci się za ładowanie?

Za ładowanie można zapłacić jedynie za pomocą karty płatniczej lub kredytowej, której dane wprowadza się podczas rejestracji. Płatność jest automatycznie pobierana z karty po wystawieniu faktury. Obecnie faktura wystawiana jest raz w miesiącu, łącznie za wszystkie sesje dokonane w danym miesiącu kalendarzowym. W przyszłości rozliczenie odbywać się będzie po każdej sesji ładowania.

Jaka jest cena ładowania na stacjach GreenWay?

Dla zarejestrowanych klientów ładowanie prądem stałym (DC) stawka za 1 kWh energii podczas ładowania w programie Energia Standard wynosi 2,19 PLN plus 0,40 PLN za minutę ładowania po przekroczeniu 45 minut. W przypadku ładowania prądem zmiennym opłata w tym planie wynosi 1,39 PLN za 1 kWh plus 0,40 PLN za minutę ładowania po przekroczeniu 180 minut. Opłaty te można obniżyć zmieniając plan na abonamentowy na Energia Plus lub Energia Max. Zobacz cennik.

Dlaczego wprowadzono plany cenowe?

Celem wprowadzenie planów taryfowych jest stworzenie możliwości do obniżenia kosztów ładowania w sieci GreenWay dla klientów, którzy często korzystają z naszych usług. Dzięki temu istnieje możliwość obniżenia opłat nawet poniżej ceny oferowanej do tej pory.