x

W naszej firmie wykorzystujemy bezpieczne systemy informatyczne, które są zarządzane przez podmioty z Grupy Voltia, do której należymy, a w szczególności przez GreenWay Infrastructure s.r.o. z siedzibą w Dohňany na Słowacji. Oznacza to, że do tych podmiotów mogą być przekazywane Twoje dane, ale nie będą one przetwarzane i wykorzystywane w zakresie wykraczającym poza udzielone nam zgody, a także nie będą dalej przekazywane podmiotom trzecim.

Następne pytanie w tej sekcji

Przechowywanie i wykorzystanie danych osobowych

Twoje dane osobowe, którymi dysponujemy, zostały nam przez Ciebie dobrowolnie przekazane w procesie rejestracji. Będziemy bezpiecznie przechowywać i wykorzystywać Twoje dane do celów realizacji usługi ładowania na naszych ładowarkach, w tym do samego procesu ładowania, obsługi Twoich zgłoszeń oraz procesu rozliczeniowego. Będziemy również wykorzystywać Twoje dane do wewnętrznych analiz, mających na celu lepsze dostosowanie naszej oferty dla Klientów, w tym dla potrzeb segmentacji Klientów. Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe użyte dla tych analiz pozostaną tylko naszą wewnętrzną informacją i nie będą przekazywane poza naszą firmę. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO, w tym również w formie profilowania. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera lub innych materiałów promocyjnych, będziemy dodatkowo wykorzystywać Twoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail) dla potrzeb marketingowych, związanych wyłącznie z naszą ofertą. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizowania usługi oraz do przedawniania roszczeń z nią związanych lub do czasu cofnięcia Twojej zgody.

Wgląd do danych osobowych i zarządzanie nimi

Twoje dane osobowe są dostępne w Portalu Klienta pod adresem //client.greenwaypolska.pl/. Możesz w tym miejscu mieć wgląd do tych danych oraz dokonywać korekt. W każdym momencie możesz też zwrócić się do nas o wgląd, zmianę, usunięcie danych, ograniczenie ich przetwarzania, możesz też wnieść sprzeciw odnośnie sposobu przetwarzania przez nas danych, pisząc na adres e-mail [email protected] lub korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www.greenwaypolska.pl. Pamiętaj, że posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy