GreenWay Polska Sp. z o.o., Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451
Wsparcie techniczne: +48 58 325 10 77 [email protected]
x

Jeśli chcesz, aby Twoja ładowarka była dostępna jedynie wybranej grupie kierowców (np. tylko Twoim klientom), zdecyduj się na niepubliczną stację ładowania. Oznacza to, że nie każdy posiadacz samochodu elektrycznego będzie mógł z niej korzystać, jedynie ci wskazani przez Ciebie.

Co weźmiemy na siebie?

  • Przygotowanie stacji do świadczenia usług ładowania – zapewnimy zdalną komunikację, skonfigurujemy i oznakujemy stację.
  • Zdalne zarządzanie stacji – utrzymanie łącza telekomunikacyjnego, kontrolę funkcjonowania stacji, aktualizację oprogramowania, monitoring pojawiających się zdarzeń i  informowanie Cię o nich, jeśli wymagać to będzie Twojej interwencji.
  • Obsługę użytkowników stacji – na swój koszt będziemy wyposażać ich w karty RFID i dostęp do mobilnej aplikacji oraz zapewnimy im infolinię techniczną 24/7 ułatwiającą korzystanie ze stacji.
  • Dostarczanie raportów z wykorzystania stacji.
  • Techniczne wsparcie (infolinia i email) dla Ciebie.
  • Wyposażymy Cię też w wytyczne dla formalnego operatora.

Co pozostanie w Twojej gestii?

  • Prowadzenie wymaganych zabiegów konserwacyjnych oraz przeglądów.
  • Przygotowanie i utrzymanie miejsc parkingowych.
  • Zawarcie umowy na dostawę i zakup energii elektrycznej dla potrzeb działania stacji oraz pokrywanie kosztów energii elektrycznej.
our-offer-5881

Program Gratis

W Programie Gratis usługi ładowania oferowane są kierowcom bezpłatnie. Operujemy stacją w Twoim imieniu, Ty zaś płacisz stałą miesięczną opłatę za zarządzanie stacją. Koszty energii elektrycznej dla celów ładowania są po Twojej stronie.

our-offer-5883

Program Profit

W tej opcji udostępniasz stację wybranym użytkownikom na podstawie ustalonego przez Ciebie cennika. Z tego tytułu otrzymujesz przychody z każdej kWh energii przekazanej do samochodu. My operujemy stacją w Twoim imieniu i dostarczamy Ci zaawansowane raporty na temat usługi ładowania, a także rozliczamy usługi, pobieramy opłaty i windykujemy należności. Ty ponosisz stałą opłatę miesięczną z tytułu zarządzania stacją.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz