GreenWay ma nowych inwestorów i 85 milionów Euro na rozwój

22.02.2022

GreenWay, lider elektromobilności w Europie Środkowo-Wschodniej, otrzyma 85 milionów EUR na inwestycje w rozwój firmy i sieci stacji ładowania. Wsparcie inwestycyjne tej wysokości pozwoli na umocnienie wiodącej pozycji GreenWay w regionie. Inwestycja jest realizowana w dobie istotnych zawirowań i zmian na rynku, które świadczą o potrzebie wprowadzenia nowych rozwiązań w transporcie i energetyce.

  • GreenWay pozyskał 85 mln EUR na dalszy rozwój od międzynarodowych funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w projektach infrastrukturalnych: Helios Energy Investment oraz Generation Capital.

  • W rundzie inwestycyjnej wzięli także udział obecni akcjonariusze spółki: janom a.s. i Neulogy Ventures.

  • Pozyskany kapitał spółka przeznaczy na  rozbudowę sieci stacji ładowania i rozwój potencjału technologicznego, które maja się przyczynić do dalszej poprawy jakości świadczonych usług.

  • Jest to największa znana inwestycja w elektromobilność w tym regionie Europy, oraz pierwsza, w której bierze udział międzynarodowy fundusz o charakterze infrastrukturalnym. Dzięki otrzymanym środkom GreenWay będzie mógł dalej odgrywać wiodącą rolę w transformacji transportu w kierunku zeroemisyjności.

  • Sieć GreenWay to obecnie 488 stacji ładowania oferujących głównie szybkie ładowanie samochodów elektrycznych. Z usług spółki korzysta aktualnie blisko 30 tys. zarejestrowanych klientów.

  • GreenWay jest również operatorem infrastruktury ładowania należącej do wiodących marek, takich jak IKEA, Żabka, InPost, Mercedes, Kia i wielu innych.

  • Film podsumowujący informację jest dostępny pod poniższym linkiem:  GreenWay ma nowych inwestorów i 85 milionów Euro na rozwój - YouTube

Bratysława, Gdynia, Tel Awiw – Dziś Helios Energy Investments oraz Generation Capital sfinalizowały umowę ze spółką GreenWay Holding, na mocy której przekażą GreenWay ponad 85 milionów EUR na przyspieszenie rozwoju spółki. Do tej rundy finansowania dołączyli także obecni akcjonariusze – janom a.s. oraz Neulogy Ventures. Jest to największa znana inwestycja w sektorze elektromobilności w tym regionie Europy, a zarazem uwiarygodnienie dużego potencjału rozwojowego elektromobilności w regionie i silnej pozycji GreenWay na rynku.

Wysokość pozyskanych funduszy odzwierciedla silne fundamenty GreenWay – firmy będącej liderem rynku, posiadającej głęboką wiedzę branżową, a także wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów oraz sprawną organizację. Dodatkowo jest uznaniem orientacji spółki na potrzeby klientów i jej wizji wspierania transformacji transportu w kierunku zeroemisyjności w celu uczynienia naszej planety czystszym i przyjaźniejszym miejscem do życia.

Zawarcie umowy zbiega się w czasie z przyspieszeniem rozwoju rynku samochodów elektrycznych. W 2021 roku, już jeden na pięć sprzedanych samochodów w Europie posiadał napęd w pełni elektryczny, co pozwoliło na sprzedaż 2 mln sztuk pojazdów elektrycznych, podczas gdy w 2020 roku ilość ta wynosiła jedynie 1,3 mln sztuk. GreenWay wraz z nowo pozyskanymi akcjonariuszami widzi również ogromny potencjał rozwoju tego rynku w regionie, liczącym ponad 100 mln mieszkańców. Dodatkowym czynnikiem pozytywnie wpływającym na postrzeganie inwestycji jest bardzo szybko rosnący i konsolidujący się rynek infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Europie.

Peter Badik, Współzałożyciel i prezes zarządu GreenWay Holding

„Założyliśmy spółkę GreenWay aby uczynić Europę miejscem czystszym, zdrowszym i mniej zależnym od ropy naftowej. Aby to osiągnąć, budujemy infrastrukturę do ładowania, która umożliwi szybszy wzrost liczby samochodów elektrycznych, co jest kluczowym elementem naszej wizji. Mniejsza zależność od importowanych paliw kopalnych jest szczególnie istotna zwłaszcza teraz, gdy doświadczamy deficytu gazu ziemnego, wzrostu cen energii oraz głośnych w ostatnim czasie zawirowań politycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jest mi niezmiernie miło ogłosić, że Generation Capital oraz Helios dołączyli do nas aby wspólnie dążyć do realizacji naszej misji. Inwestycja ta zapewnia nam solidne podstawy finansowe w czasie, gdy rynek dojrzewa i zaczyna się konsolidować. Pozostając niezależnymi będziemy w lepszej pozycji, aby czerpać jak najwięcej z możliwości, jakie te zmiany przynoszą.

Znacząca część pozyskanego kapitału zostanie przeznaczona na dalszą rozbudowę firmy oraz sieci stacji ładowania. Będziemy również skupiać się na poprawie naszych możliwości technologicznych, które obecnie – obok fizycznej budowy infrastruktury – znajdują się w centrum naszej strategii.

Patrząc wstecz na to jak daleko zaszliśmy, począwszy od pierwszych instalacji w Polsce i Słowacji, jestem ogromnie dumny z całego zespołu GreenWay, z tego, co udało nam się osiągnąć. Byłoby to niemożliwe do osiągnięcia, gdyby nie pionierzy elektromobilności, nasi klienci, którzy byli z nami podczas pokonywania tych wszystkich elektrycznych kilometrów. Wierzę, że jeszcze wspólnie dużo przed nami i wielu nowych entuzjastów elektromobilności do nas jeszcze dołączy.”

Rafał Czyżewski, CEO, GreenWay Poland

„Pozyskanie nowych inwestorów pozwoli nam znacząco przyspieszyć proces rozbudowy publicznej infrastruktury ładowania. Zamierzamy również pogłębić współpracę z biznesem i stać się partnerem pierwszego wyboru dla firm, które zamierzają przejść na elektromobilność i potrzebują kompleksowego wsparcia, aby skutecznie przeprowadzić tę transformację.”

Erez Gissin, Managing Partner, Helios Energy Investments

„Po dokonanej 18 miesięcy temu inwestycji Helios 5 w sektor CPO/EMP w Izraelu, cieszymy się mogąc zainwestować w rozwój GreenWay i tym samym zwiększyć nasz wpływ w sektorze infrastruktury ładowania w Europie. GreenWay posiada ogromne możliwości rozwoju jako lider sektora w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a posiadane wieloletnie doświadczenie w branży dobrze pozycjonuje spółkę względem przyszłego rozwoju elektromobilności w Europie. Helios znalazł w GreenWay przedsiębiorczy i doświadczony zespół, który może poprowadzić spółkę w obliczu wyzwań tej nowej i rozwijającej się branży. Helios 5 chce rozwijać swoją sieć w tym sektorze, a współpraca z GreenWay może stanowić istotny element tej podróży”

Tomy Meltzer, Head of Investor Relations, Generation Capital

„Inwestycja w GreenWay jest doskonałą okazją do zapoznania się ze sposobem działania silnej, szczycącej się wysoką jakością firmy, rozwijającej się w sektorze ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo jest sposobem na realizację naszego celu inwestycyjnego w zakresie inwestycji w transformacje energetyczną i aktywa wspierające zrównoważony rozwój. GreenWay ma wyjątkową pozycję rynkową, która wraz z doświadczonym zespołem stanowi optymalną platformę dla Generation Capital do zaangażowania w branżę elektromobilności, przy jednoczesnej realizacji założeń dotyczących oczekiwanej stopy zwrotu. Z dumą rozpoczynamy współpracę z GreenWay i cieszymy na włączenie spółki do naszego portfolio„

Jan Miskovsky, CEO, janom a.s.

„Wspieramy GreenWay od samego początku, kiedy działali jeszcze w formie start-up’u i jesteśmy dumni mogąc towarzyszyć im w miarę ich rozwoju. Największa jednak satysfakcja płynie z faktu, że wspieraliśmy GreenWay podczas ciężkich początków sektora elektromobilnego aż do dziś. Zielona rewolucja znajduje się w centrum naszej strategii inwestycyjnej, a GreenWay jest głównym podmiotem w tym zakresie w naszym portfolio, realizującym naszą misję zrównoważonego rozwoju. Ponadto, dzięki GreenWay byliśmy również w stanie rozwinąć rozwiązania w zakresie pełnego łańcucha wartości opartego na zielonej energii.”

Christian Mandl, Managing Partner, Neulogy Ventures

„Jesteśmy dumni z inwestycji, które dokonaliśmy podczas początkowej fazy rozwoju spółki GreenWay, oraz co w tym czasie zostało osiągnięte pod przewodnictwem Petera Badika. GreenWay zawsze stawia na pierwszym miejscu swoją misję transformacji transportu na zeroemisyjny. Ta najnowsza runda inwestycyjna umacnia wiodącą pozycję spółki na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, a my cieszymy się na kontynuację jej wspierania wspólnie z nowymi akcjonariuszami.”

W całym procesie inwestycyjnym GreenWay wspierał Rothschild & Co (pozyskiwanie funduszy) oraz AKF Legal and Wozniak Legal (od strony prawnej). Po stronie Helios oraz Generation Capital byli to KPMG (finanse) oraz WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr (od strony prawnej).

O GreenWay

GreenWay jest dostawcą usług z zakresu elektromobilności (EMP lub eMSP), bezpośrednio obsługującym kierowców pojazdów elektrycznych i świadczącym usługi ładowania. Klienci Spółki mogą ładować baterie pojazdów na stacjach sieci GreenWay oraz na ponad 10 000 w całej UE, które są częścią sieci Spółki na podstawie umów roamingowych. GreenWay oferuje swoim klientom konkurencyjne ceny, zwłaszcza dzięki innowacyjnemu programowi Roam like at Home, w ramach którego klienci mogą płacić za roaming tyle, co w sieci w Polsce. Dzięki aplikacji mobilnej GreenWay kierowcy mogą znaleźć ładowarki, rozpocząć/zatrzymać sesje i zobaczyć, jakie udogodnienia znajdują się w danej lokalizacji wokół nich. Dzięki całodobowej infolinii Spółka jest zawsze do dyspozycji kierowców.

Mapa stacji ładowania sieci jest dostępna pod następujących linkiem: https://driver.greenwaypolska.pl/#/portal/locations

GreenWay jest także operatorem punktów ładowania (CPO), prowadzącym własną sieć ogólnodostępnych stacji ładowania dla kierowców pojazdów elektrycznych. Oferując moce ładowania w zakresie od 11 do 175 kW (większość ma ponad 50 kW), sieć GreenWay jest w stanie zaspokoić potrzeby szerokiej gamy użytkowników pojazdów elektrycznych. GreenWay posiada obecnie 488 stacji ładowania z 1400 gniazdami, a średnia dostępność ładowarek wynosi 98,5%.

Aby zapewnić, że ekosystem ładowania pojazdów elektrycznych rozwija się w otwarty, konkurencyjny sposób, który pozwoli mu jak najlepiej służyć swoim klientom, GreenWay odgrywa aktywną rolę w stowarzyszeniach ChargeUp Europe z siedzibą w Brukseli i Platformie Elektromobilności. W Polsce jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, a na Słowacji Słowackiego Stowarzyszenia EV.

Oprócz inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę ładowania, spółka oferuje kompleksowe rozwiązania dla właścicieli lokalizacji, takich jak miejsca pracy lub nieruchomości mieszkaniowe, którzy chcieliby oferować usługi ładowania swoim najemcom lub klientom i wymagają kompetentnego i doświadczonego partnera.

O Helios

Helios Energy Investments to grupa funduszy infrastrukturalnych, inwestujących w transformację energetyczną i projekty związane z energią odnawialną, z ponad 750 mln euro aktywów pod zarządzaniem (AUM) i ponad 700 MW energii słonecznej, wiatrowej, biogazowej, biomasy, EfW, magazynowania energii i EV projekty infrastruktury ładowania w Europie i Izraelu. Helios cieszy się silną grupą inwestorów z ograniczoną odpowiedzialnością i stanowi furtkę dla wiodących izraelskich firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych do sektora energetycznego w Europie.

Helios 5 z biurami w Londynie i Tel Awiwie jest najnowszym funduszem Helios przeznaczonym na europejskie inwestycje ESG w sektorze energetycznym, z wczesnymi inwestycjami we Włoszech, Holandii i Polsce oraz z szeregiem inwestycji w Europie i Izraelu w sektorach takich jak energetyka magazynowanie, ładowanie pojazdów elektrycznych, fermentacja słoneczna, wiatrowa i beztlenowa.

O Generation Capital

Generation Capital jest pierwszym i największym notowanym na giełdzie funduszem Energetyki i Infrastruktury w Izraelu. Fundusz AUM ma około 650 mln euro i koncentruje się na następujących obszarach: energia odnawialna, transport publiczny, wytwarzanie energii, dystrybucja gazu ziemnego, woda, ścieki oraz środowisko i centra logistyczne. Większość aktywów znajduje się w Izraelu, a ostatnio Generation Capital zaczęło inwestować za granicą, inwestując na dużą skalę w brytyjski sektor kolejowy oraz inwestując w aktywa związane z energią odnawialną w USA i UE.

O janom

janom to firma private equity, która tworzy i rozwija projekty z wizją zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczeństwa z naciskiem na środowisko, a tym samym dostarcza skuteczne rozwiązania z korzyścią dla całej ludzkości. janom poszukuje nowych możliwości w innowacyjnych i technologicznych projektach, które rozwijamy w celu długoterminowego generowania wartości i zrównoważenia środowiskowego. W ramach grupy naszych spółek inwestujemy w odnawialne źródła energii, badania materiałowe, technologię chmury, zarządzanie aktywami, opiekę zdrowotną, e-mobilność, zarządzanie energią elektryczną i magazynowanie baterii. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i wiedzę, aby wspierać, rozwijać i łączyć nasze działania inwestycyjne, aby wprowadzać nowe rozwiązania na globalny rynek.

O Neulogy Ventures

Neulogy Ventures to wiodący słowacki zarządzający funduszami venture capital, założony w 2014 roku. Inwestorami w jego funduszach są inwestorzy instytucjonalni i około 40 odnoszących największe sukcesy lokalnych przedsiębiorców technologicznych. Portfolio obejmuje 36 spółek z różnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem Climate Tech. Oprócz GreenWay są też kolejne inwestycje w innowacyjne firmy, takie jak Voltia (elektryczne samochody dostawcze), SEAK (ładowarki zintegrowane z słupami oświetleniowymi) czy GA Drilling (energia geotermalna).

Wejdź do świata elektromobilności z GreenWay!

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi akcjami promocyjnymi, dostępnymi kuponami rabatowymi, ofertami specjalnymi i najnowszymi informacjami? Możesz je otrzymywać mailowo lub SMS-em. Nie musisz martwić się o przekazane dane osobowe, ponieważ w GreenWay nigdy nie udostępniamy ich innym firmom w celach marketingowych.

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje
x